Personální obsazení


MUDr. Antonín Pokorný

Gastroenterolog s více jak 20 letou praxí v oboru
(16 roků FN Brno-Bohunice).

V roce 1992 absolvoval roční stáž na Gastroenterologické klinice
v Dijonu (Francie), v letech 1997-2002 pracoval jako vysokoškolský pedagog na LF MU v Brně.

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština, ruština.

Lékař je akreditován k provozování gastroenterologické praxe
s licencemi k provádění endoskopických výkonů (gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, vč. terapeutických zákroků) a abdominální ultrasonografie.


Zdravotní sestry - endoskopické specialistky:

Viera Dobešová,  Jana Hronková


Externí spoluracovníci:

Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
MUDr. Milan Dastych, PhD.